Fönstervision!

Fönster och dörrar anpassade för ditt hus och dina visioner.

Fönster & Dörrar

Fönster och dörrar.
Vid fönster- och dörrbyte ska man alltid vara noggrann med lufttätningen mellan karm och väggkonstruktion på insidan.
Genom ökad medvetenhet kommer användningen av energieffektivare fönster att öka. Detta leder till minskat energibehov, minskade energikostnader och bättre miljö.
Man ska vara medveten om att det alltid lönar sig långsiktigt att välja fönster och dörrar med bra U-värden.
När du jämför U-värden se till att det angivna värdet gäller för hela fönstret och inte enbart för glaset. Energimärkta fönster visar alltid hela fönstrets U-värde.
Vi vet inte hur mycket energin kommer att kosta i framtiden, men mest troligt blir den klart dyrare. En klok gardering är därför att satsa på så välisolerande fönster som möjligt.
Ett välisolerat fönster är varmt på insidan och orsakar mindre eller inget kallras. Golven blir varmare.
Ett fönster med dåligt isolervärde ger kylig utstrålning.
Energieffektiva fönster isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme når ut till det yttersta glaset. Utvändig kondens kan förekomma men är också ett bevis på att fönstret effektivt hindrar rumsvärmen från att transporteras ut.
Drevning runt fönster minskar värmeförluster och drag.